Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları

Burada hem reklamverenler, hem de yayıncılar için adtriplex platformunun
Genel İşlem Koşulları bulabilirsin. Platformumuza kaydolmadan önce
Genel İşlem Koşulları kabul etmen gerekiyor.

Reklamverenler için Genel İşlem Koşulları


 • Giriş

  adtriplex, adtriplex'in iş ortaklarına (Metinde bundan sonra „reklamveren“ olarak geçecektir), affiliate programlarını adtriplex'in kayıtlı yayıncıları ile birlikte internette işletme olanağı sağlayan, adtriplex.com domaini (alan adı) altında bir platform (Metinde bundan sonra „platform“ olarak geçecektir) hizmete sunmaktadır. Affiliate programlarının konusu, reklamverenlerin desteklenmesi amacıyla malların ve hizmetlerin performans bazlı online satışı esnasında medya hizmetlerinin yerine getirilmesidir. adtriplex'te affiliate programlarının işletilmesi, bu iş koşullarındaki esaslara göre yapılır. Bu genel işlem koşulları aynı zamanda reklamverenin yayıncılara karşı muhtemel yükümlülüklerini düzenler.

 • Madde 1) Geçerlilik alanı

  • 1.1

   adtriplex ve reklamveren arasındaki teslimatlar, ifalar (edimler), teklifler ve sözleşmeler sadece aşağıdaki genel işlem koşullarındaki esaslara göre yapılır. adtriplex ve reklamveren arasında geçerlilikleri açıkça kararlaştırılmış olanlar hariç olmak üzere, reklamverenin, bunlara aykırı düşen genel işlem koşulları geçersizdir. Reklamverenin kendi genel işlem koşullarına atıfta bulunarak teyid edeceği bu genel işlem şartlarına aykırı düşen düzenlemeleri kabul edilmez.

  • 1.2

   adtriplex ve reklamveren arasında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, ek sözleşmelerin, sözleşmede yapılan değişikliklerin veya sözleşmeye yapılan eklemelerin geçerli olması, bunların yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

  • 1.3

   adriplex’in personeli, sözlü olarak ek sözleşme yapmak veya sözlü olarak taahhütte bulunmak yetkisine sahip değildir. Bu şekilde yapılacak sözleşmeler yok hükmündedir.

 • Madde 2) Tanımlar

  Bu iş koşullarında ve reklamverenin adtriplex ile yapılan bütün sözleşmelerinde aşağıdaki kelimeler karşılarındaki anlama gelmektedir:

  • 2.1

   Hesap: Reklamverenin kayıt işlemi ve adtriplex’in açması sonucunda adtriplex platformuna erişilen giriştir.

  • 2.2

   Geçerli tıklama (Click): Eğer kullanıcı kendi isteği ile ve bilinçli olarak, yayıncının websitesinde reklamveren tarafından affiliate programı için oluşturulan bağlantı linkine tıklarsa ve bu şekilde reklamverenin bağlantılı websayfası açılırsa, bu durumda geçerli bir tıklama gerçekleşir. Reklamverenin öncesinden göstereceği rızası olmaksızın, örneğin; bir SMS mesajı gönderme, bir şans oyununa katılma veya tıklamanın bir Paid Email Sistemi içerisinde kullanılması gibi, herhangi bir zorlayıcı aksiyonla bağlantılı tıklamalar yasaktır. Böyle bir rızanın olmaması durumunda bu yolla elde edilen tıklamalar geçerli sayılmaz. Geçerli tıklamalar adtriplex'in transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınarak kayıt edilir, doğrulanır ve adtriplex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

  • 2.3

   Geçerli yönlendirme (Lead): Eğer bir kullanıcı, bir tıklama yaparsa ve bunun peşinden reklamverenin websayfasında tanımlanmış belli bir aksiyonu (nitelikli aksiyon) gerçekleştirirse, bir yönlendirme geçerlidir. Geçerli olan yönlendirmeler, geçerli tıklamalarda olduğu gibi soruşturulur veya tespit edilir. Gerçekleştirilen nitelikli aksiyon, adtriplex'in transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınıp, kayıt edilip, doğrulanıp adtriplex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

  • 2.4

   Geçerli satış (Sale): Eğer bir kullanıcı, bir tıklama yaparsa ve onu müteakip reklamverenin websayfasında ücret karşılığında olan bir mal veya bir hizmetten yararlanma ile ilgili bir sözleşme yaparsa bu satış geçerli bir satış olur. Geçerli olan satışlar, tıklamada olduğu gibi soruşturulur veya tespit edilir. Ücret karşılığındaolan bir mal veya hizmet alması ile ilgili bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi, adtriplex'in transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınıp, kayıt edilip, doğrulanıp adtriplex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

  • 2.5

   Oluşturulan bağlantı (Hyperlink): Hyperlink, reklamveren tarafından, yayıncının websayfasında tanıtımı yapılmak üzere, yayıncı vasıtası ile kullanım platformu üzerinden sunulmuş olan, reklamverenin websayfasına yapılan bir yönlendirmedir.

  • 2.6

   Tıklama başına ödeme (Pay-Per-Click) affiliate programı: Yayıncının websayfasında bir hyperlink uygulaması (bağlantı oluşturulması) vasıtası ile reklamverenin websayfasına ziyaretçilerin yönlendirilmesi nedeniyle adtriplex'e bir ücret talep etme hakkı doğar.

  • 2.7

   Yönlendirme başına ödeme (Pay-Per-Lead) affiliate programı: Yayıncının websayfasında bir hyperlink uygulaması (bağlantı oluşturulması) vasıtası ile, yayıncının websayfasından reklamverenin websayfasına ziyaretçilerin yönlendirilmesi ve bir hedef üye aracılığı (reklamverenin websayfasında belli nitelikte bir aksiyonun kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi) nedeniyle adtriplex'e, bir ücret ödemesi talep etme hakkı doğar.

  • 2.8

   Satış başına ödeme (geçerli olan her yüzde hesabıyla ve/veya sabit ödeme, Pay-Per-Sale) affiliate programı: Yayıncının websayfasında bir hyperlink uygulaması (bağlantı oluşturulması) vasıtası ile, yayıncının websayfasından reklamverenin websayfasına ziyaretçilerin yönlendirilmesi ve reklamverenin mallarının veya hizmetlerinin satışı için aracılık nedeniyle adtriplex'e bir ücret ödemesi talep etme hakkı doğar.

  • 2.9

   Kullanıcı (User): Yayıncının veya reklamverenin websayfasına kendi isteği ile ve bilinçli olarak, yani zorlama veya hile olmaksızın, bunun için yayıncı veya üçüncü kişi tarafından -bizzat adtriplex'in bir bonus sistemi çerçevesinde olanların dışında- bir ödeme almaksızın giren her gerçek kişidir.

  • 2.10

   Websayfası (yayıncının): Yayıncının, yayıncı tarafından beyan edilmiş ve bildirilmiş, (ana-) domain (alan adı) altındaki, reklamveren tarafından incelenmiş olan içerikli internet sunumudur veya içerik olarak benzer olan başka bir websayfası ismi (domain) veya bir alt sayfadır.

  • 2.11

   Websayfası (reklamverenin): Reklamverenin, içinde malların ve/veya hizmetlerin online satışının veya reklamının yapıldığı ve kullanılacak olan hyperlinke (oluşturulan bağlantı) yayıncı tarafından affiliate programlarındaki düzenlemeler gereğince kendisine yönlendirme yapılan, eksiksiz olarak verilen URL (adres) altındaki internet sunumudur.

 • Madde 3) adtriplex platformuna başvurma (kayıt)

  • 3.1

   Reklamveren, adtriplex platformuna kendini kaydetmekle mevcut katılım şartlarını kabul etmiştir.

  • 3.2

   Reklamveren, adtriplex'e ve aynı şekilde yayıncıya karşı,sunulan affiliate programları ile ilgili olarak olanlarda dâhil olmak üzere, verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumludur. Reklamveren, kayıt bilgilerini ve kendi affiliate programları ile ilgili bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür.

  • 3.3

   Platforma giriş için müracaat (kayıt) yapılması, bu müracaatın adtriplex tarafından onaylanması ve email yolu ile giriş bilgilerinin gönderilmesi, adtriplex ve reklamveren arasında sözleşme yapılmış olduğu anlamına gelmez. Reklamveren platforma girmekle ilk önce sadece affiliate programlarını adtriplex ile mutabakat içerisinde fiilen sunma olanağı elde eder.

 • Madde 4) Sunma ve sözleşme yapılması

  • 4.1

   adtriplex ve reklamveren arasında, malların ve hizmetlerin performans bazlı online satışı esnasında, adtriplex'in ilgili yayıncısı vasıtası ile bu genel işlem koşullarının ve ilgili affiliate programı şartlarının geçerli olması kaydı ile her defasında reklamverenin desteklenmesi için, hizmetlerin yerine getirilmesi hakkında özel sözleşmeler yapılır.

  • 4.2

   adtriplex, affiliate programına katılma teklifini, ilgili yayıncısı vasıtası ile platform üzerinden yayıncının websayfasının ilgili reklamı ile reklamverene iletir. Yayıncı tarafından adtriplex adına verilen teklif, affiliate programının şartlarından sapan ve adtriplex için geçerli olacak şartlar veya çekinceler içeremez. Reklamveren, teklifi verilmesinden itibaren 3 haftalık bir süre içerisinde incelemeyi ve reddetmeyi veya kabul etmeyi taahhüt eder.

  • 4.3

   Teklifin kabul edilmesi, reklamveren tarafından adtriplex için geçerli olmak üzere yayıncıya beyan edilir. Bir yayıncının reklamverenin partner programına kabul edilmesi hakkındaki kararı sadece reklamveren verir. Teklifin kabulü, reklamveren tarafından, belli affiliate programı için ve sadece platformda belirtilen koşullarla müracaatın kabulü şeklinde beyan edilir.

  • 4.4

   adtriplex, teklifin kabul edilmesi vasıtası ile, ilgili reklamverenin bu iş koşulları çerçevesinde ve ilgili affiliate koşulları altında desteklenmesi için yayıncısı vasıtası ile edimde bulunma konusunda yetkili olur, ancak yükümlü olmaz. Reklamveren, affiliate programının desteklenmesi için, ilgili medya hizmetlerinin adtriplex veya onun yayıncısı tarafından yerine getirilmesini talep etme hakkına sahip değildir. Ancak adtriplex bu genel işlem koşulları gereğince kendi yayıncısı vasıtası ile edimde bulunduğunda, reklamveren bunun karşılığını adtriplex'e ödemek zorundadır.

 • Madde 5) Edimin belirlenmesi hakkı / edimin kapsamı ve yerine getirilmesi

  • 5.1

   adtriplex, platformu sürekli geliştirmek ve teknik gelişmeye uyumlu hale getirmek yetkisine sahiptir.

  • 5.2

   Reklamverenin online mal ve hizmet satışı için desteklenmesini sağlayan medya hizmetleri, sadece yayıncılar tarafından yerine getirilir. Yayıncı, reklamverenin partner programı için olan reklamın türü, kapsamı ve şekli bakımından, reklamverene karşı adtriplex'in uhdesinde olan bir yükümlülüğü yerine getirmek için değil, reklamverenin menfaatine faaliyet gösterir. Reklamverenin, 12. Maddede bulunan yükümlülükleri aşarak yayıncının mükellefiyet alanını partner programına özel katılım şartları ile daha ayrıntılı olarak somutlaştırma ve yayıncının reklamverene karşı ek yükümlülüklerini belirleme hakkı saklıdır. Yayıncılar bu konuda adtriplex’in ifa yardımcısı olarak faaliyet göstermezler.

  • 5.3

   adtriplex bunun dışında edimin yerine getirilmesini veya bunun bazı bölümlerini, bağımsız olarak yerine getirmeleri için, hizmet veren üçüncü kişiye veya ifa yardımcısına devretmek yetkisine sahiptir.

 • Madde 6) Ödeme

  • 6.1

   adtriplex, reklamverene Pay-Per-View (gösterim başına ödeme) affiliate programları, Pay-Per-Klick (tıklama başına ödeme) affiliate programları, Pay-Per-Lead (yönlendirme başına ödeme) affiliate programları, Pay-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programları veya bunlar gibi programların birden fazlasından meydana gelen bir kombinasyonu yapmayı mümkün kılar. İlgili affiliate programı şartlarına göre elde edilen geçerli gösterimler, geçerli tıklamalar, geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar meydana gelmesi durumunda, bu genel işlem koşulları gereğince bir ödeme talep etme hakkı doğar. Adtriplex'e yapılacak olan net ödeme, düzenli olarak % 30 oranında diğer bir ücretin eklenmesi ile yayıncının net ödeme payından meydana gelir.

  • 6.2

   Pay-Per-Click (tıklama başına ödeme) affiliate programlarında, adtriplex'e her geçerli tıklama karşılığında affiliate programı gereğince sabit bir miktar alacak olarak yazılır veya reklamverenin adtriplex nezdinde bulunan hesabı ilgili miktarda borçlandırılır.

  • 6.3

   Teknik düzenekler vasıtası ile (örneğin tıklama üreteçleri) otomatik olarak üretilmiş olan ve aynı şekilde zorlama veya hile ve benzeri yöntemler ile meydana getirilen tıklamalar reklamveren tarafından ödenmez.

  • 6.4

   Bütün tıklamalar, transaksiyon (ticari işlem) sisteminin günlük değerlendirmesi esnasında reklamverenin adtriplex nezdindeki hesabından düşülür. Reklamverenin hesabının borçlanması, kaydedilen tıklamaların hepsinin eksiksiz olarak kaydedilmiş geçerli tıklamalar olduğunun kabul edildiğini göstermez.

  • 6.5

   Pay-Per-Lead (yönlendirme başına ödeme) affiliate programlarının, Pay-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programlarının veya bu bahsedilen program türlerinden meydana gelmiş bir kombinasyonun ödenmesinde önce 6.2’den 6.3.’e kadar olan açıklamalar geçerlidir. Kayıt edilmiş olan fakat henüz doğrulanmamış olan yönlendirmeler veya satışlar reklamverene borç olarak yüklenmez, fakat not edilmiş ciro olarak kaydı tutulur. Bir Auto-Except (otomatik hariç tutma) affiliate programının başlatılması bunun dışındadır. Reklamverenin adtriplex nezdindeki hesabının borçlanması, bunların hepsinin eksiksiz olarak kaydedilmiş geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olduğunun kabul edildiğini göstermez.

  • 6.6

   Reklamverenin, adtriplex tarafından kaydedilmiş olan yönlendirmelerin veya satışların, affiliate programlarının şartları ve bu iş koşulları gereğince geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olmadığını ispat hakkı saklıdır. Reklamveren, platform üzerinden not edilmiş yönlendirmeleri veya satışları onaylamak ve geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olarak onaylamak olanağına sahiptir. Eğer reklamveren, yönlendirmelerin veya satışların kayıt altına alınmasından sonraki 30 günden fazla olmayan uygun bir süre içerisinde açıklamada bulunmaz ise, adtriplex, reklamverenden not edilmiş olan yönlendirmeleri veya satışları onaylamasını veya talebin ulaşmasından sonra 2 haftalık bir süre içerisinde kayıt edilmiş olan yönlendirmelere veya satışlara sebebiyle birlikte itiraz etmesini talep edebilir. Eğer reklamveren, kayıt edilmiş olan yönlendirmelere veya satışlara itirazda bulunmaz ise, bu durumda yönlendirmeler ve satışlar reklamveren tarafından kabul edilmiş olan geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olarak geçerlilik kazanır. adtriplex, talep esnasında reklamverenin dikkatini yürürlükte olan süreye ve hukuki sonuçlarına çeker.

  • 6.7

   Aksine anlaşmalar saklı kalmak kaydı ile, adtriplex reklamveren için, reklamverenin şimdiye kadar henüz sebep belirterek itirazda bulunmamış olduğu not edilmiş olan yönlendirmeler veya satışlarda 30 günlük bir geçerlilik kazanma süresi tanır. Bu sürenin geçmesinden sonra not edilmiş olan yönlendirmelerin veya satışların, geçerli yönlendirmeler veya satışlar olarak onaylanması gerekir. Aynı zamanda reklamveren, eğer sebebi belirtilmiş itirazlar yok ise, bu sürenin geçmesinden sonra geçerli olan yönlendirmeleri veya satışları onaylamakla yükümlüdür.

  • 6.8

   Reklamveren, adtriplex'in talebi üzerine kendisi tarafından tespit edilmiş olan tıklamaları, yönlendirmeleri ve satışları ve gerekli olan itirazları hakkında bilgi verecektir. Reklamveren şimdiden uygun dokümanlarını, müşteri belgelerini ve günlük dosyalarını sunarak kendisinde bulunan bilgileri, içeriklerinin doğruluğu bakımından adtriplex'e kontrol ettirmeye hazır olduğunu beyan eder. adtriplex, reklamverenin bilgilerini, öğrendiği sırlarını kanunen saklamakla yükümlü bir denetçiye mutat iş saatleri esnasında reklamverenin bünyesinde ilgili ticari dokümanları incelemek sureti ile, doğrulatmak yetkisine sahiptir. Bunun masraflarını sapmaların (reklamveren tarafından onaylanmış tıklamalar, yönlendirmeler veya satışların gerçek tıklamalara, yönlendirmelere veya satışlara oranı bakımından) %2,5'ten az olması durumunda adtriplex, aksi takdirde reklamveren öder.

 • Madde 7) Ödeme şekli

  • 7.1

   adtriplex'in faturaları, alınmalarından itibaren derhal ödenecektir. Reklamveren nakit iskontosu kesintisi yapmak yetkisine sahip değildir.

  • 7.2

   Eğer reklamveren tacir veya kamu tüzel kişisi ise, karşı talepler veya ayıp ihbarı geçerli kılınmış ise dahi, ancak karşı talepler tartışmasız kesin bir şekilde tespit edilmiş ise, takas ve mahsup, alıkoyma veya bedelde indirim hakkına sahiptir. Bununla birlikte reklamveren aynı sözleşme ilişkisinden doğan karşı taleplerden dolayı da alıkoyma hakkına sahiptir.

 • Madde 8) Reklamverenin adtriplex'e ve yayıncılara karşı yükümlülükleri

  • 8.1

   Reklamveren, teknik olanakları çerçevesinde kendi websayfasının şeklinin ve sunumunun (arama motorlarındaki bütün kayıtlar, dizinler veya üçüncü kişilerin link listeleri dâhil), kullanıcıdan dolayı meydana gelen geçerli tıklamalarının, geçerli yönlendirmelerinin veya geçerli satışlarının reklamverenin websayfasında üretilebileceği şekilde olmasını sağlayacaktır.

  • 8.2

   Reklamveren, reklamverenin websayfasındaki ilgili sayfanın web adresinin resmi isminin (URL) yanında, bir affiliate programına katılmak için gerekli olan bağlantıları, adtriplex'in veya adtriplex'in yayıncılarının kullanımına hazır hale getirir. Reklamveren adtriplex'e, adtriplex'in yayıncının websayfasına koyabileceği reklam malzemelerini verir. adtriplex, reklamverenin reklam malzemelerini, onun adını ve adtriplex üzerinden reklamı yapılan malların ve hizmetlerin markalarını kendi müşteri kampanyası çerçevesinde referans olarak kullanmak hakkına sahiptir.

  • 8.3

   Reklamveren, websayfasını üçüncü kişilerin telif hakları da dahil olmak üzere fikri ve sınai haklarını ve özellikle mevzuat çerçevesinde verilerin korunmasına aykırı olmayacak şekilde yapmayı taahhüt eder. Reklamveren, adtriplex'in ve adtriplex'in yayıncısına ait kişisel bilgileri, sadece sözleşme devam ettiği süre içerisinde ve sözleşmenin yerine getirilmesi için kullanabilir.

  • 8.4

   Reklamveren, ticari satış sunumunu bir sağlayıcı etiketi ile donatmakla yükümlüdür. Yayıncı, websayfasını tüketici koruma mevzuatı ile ilgili hükümlere uygun olarak şekillendirmekle yükümlüdür. Reklamverenin websayfasında ve/veya adtriplex'in affiliate programlarına katılım ile ilişkili olan websayfalarında şiddet gösteren, cinsel olarak açık veya pornografik içerikler olan veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, engelli olma, cinsel eğilimler veya yaşlılık ile ilgili olarak dışlayan, farklı muamele gözeten ifadeler veya görüntüler yasaktır. Websayfasının şekli adtriplex'in mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedeleyecek şekilde olamaz.

  • 8.5

   adtriplex, reklamverenin websayfasına olan bağlantıyı, yayıncının websayfasının istediği her yerine istendiği kadar sayıda koydurtabilir. Ancak bununla birlikte, eğer bağlantı yeri reklamverenin mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedeleyecek şekilde ise, reklamveren bağlantı yerinin değişikliğini talep edebilir.

  • 8.6

   Reklamveren, burada 8. maddede kararlaştırılmış olan yükümlülükleri, ilgili yayıncının menfaatleri için de geçerli olmak üzere üstlenir.

 • Madde 9) Giriş ve sözleşmenin süresi

  • 9.1

   adtriplex platformuna giriş reklamverene süresiz olarak verilir.

  • 9.2

   Malların ve hizmetlerin kar esasına dayanarak online satışında ilgili reklamverenin desteklenmesi için verilen hizmetlerin yerine getirilmesi hakkındaki sözleşme, adtriplex ve reklamveren arasında belirsiz süreli olarak yapılır. Sözleşme taraflarca her zaman 2 haftalık bir feshi ihbar süresine uyularak olağan olarak fesih edilebilir.

  • 9.3

   Bu hükümlere göre fesih yasaya uygun olan metin formunda yazılı olarak beyan edilir. adtriplex ayrıca feshi başka şekilde de beyan etmek hakkına sahiptir.

 • Madde 10) Hesaba girişin engellenmesi ve fesih

  • 10.1

   Eğer reklamveren 3 aylık zaman diliminde herhangi bir affiliate programını işletmez ise, adtriplex, platforma girişi engellemek ve reklamverene bununla ilgili bildirimde bulunmak yetkisine sahiptir.

  • 10.2

   adtriplex, bir affiliate programına katılma hakkındaki bütün sözleşmeleri her zaman bir haftalık feshi ihbar mühletine uymak şartıyla olağan olarak feshetmek ve reklamverenin programa girişini devre dışı bırakmak yetkisine sahiptir.

  • 10.3

   Reklamverenin ve adtriplex'in olağan üstü fesih etme hakkı saklıdır. adtriplex, özellikle bu koşulların 8. maddesi gereğince olan yükümlülüklere olmak üzere, bu genel işlem koşullarına reklamveren tarafından ciddi bir oranda ve sürekli bir şekilde aykırı hareket edilmesi durumunda, bütün sözleşmeleri herhangi bir süreye uyulmaksızın fesih etmek ve programa girişi engellemek yetkisine sahiptir.

  • 10.4

   Bu hükümlere göre fesih yazılı olarak yapılır. adtriplex ayrıca fesihi başka şekilde de beyan etmek hakkına sahiptir. Programa girişin devre dışı bırakılmasının bildirilmesi, her zaman herhangi bir forma uyulmaksızın mümkündür.

 • Madde 11) adtriplex'in yayıncıları ile hukuksal ilişkisi

  • 11.1

   Reklamverenin desteklenmesi amacıyla malların ve hizmetlerin performans bazlı online satışı esnasında medya hizmetlerinin yerine getirilmesi hakkındaki sözleşme, 4. madde gereğince sadece adtriplex ve reklamveren arasında gerçekleşir.

  • 11.2

   adtriplex'in yayıncıları, reklamverenin menfaatine de olacak şekilde adtriplex'e karşı aşağıdaki şekilde yükümlüdürler:

   • -

    Arama motorlarındaki bütün kayıtlar, dizinler veya üçüncü kişilerin link listeleri dâhil olmak üzere websayfalarının şeklinin ve sunumunun, sadece kullanıcıdan dolayı meydana gelen geçerli tıklamalarının, geçerli yönlendirmelerinin veya geçerli satışlarının reklamverenin websayfasında üretilebileceği şekilde olmasını sağlamak,

   • -

    Reklamveren tarafından tahsis edilen HTML kodunu ve websitesinin içine yerleştirilecek olan reklam panolarını değiştirmemek ve verilen reklam araçlarını sadece yayıncının websayfasına koymak,

   • -

    Reklam araçlarını sadece bir affiliate programına katılma ile ilişkili olarak kullanmak ve bilgileri ve reklam araçlarını üçüncü kişilere vermemek,

   • -

    Özellikle reklamvereninkiler olmak üzere- isimleri, tescilli etiketleri ve markaları, üçüncü bir kişinin firmasını ve logolarını, ancak sadece hak sahibinin yayıncıda rızasının olması durumunda kullanmak,

   • -

    Websayfalarını üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını, telif haklarını ihlal etmeyecek ve aynı şekilde geçerli olan mevzuata ve özellikle verilerin korunmasına aykırı olmayacak şekilde yapmak,

   • -

    adtriplex'in veya affiliate programlarının reklamının üzerinde bulunduğu E-mailleri sadece yasal standartlara ve güncel yasal hükümlere uygun şekilde şekillendirmek,

   • -

    Websayfalarını tüketicinin korunması ile ilgili yasal mevzuatlar ile uyumlu şekilde şekillendirmek,

   • -

    Yayıncının ve/veya affiliate programlarına katılım ile ilişkili olan websayfalarında şiddet gösteren, cinsel olarak açık veya pornografik içerikler olan veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, engelli olma, cinsel eğilimler veya yaşlılık ile ilgili olarak dışlayıcı, ayrımcı muamele gözeten ifadeler veya görüntüler koymamak,

   • -

    Bağlantı linkinin yeri de dâhil olmak üzere- reklamverenin mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedelememek.

  • 11.3

   Eğer adtriplex'in yayıncısı, reklamverene karşı bu yükümlülükleri yerine getirmez ise, reklamveren bunun sonucunda meydana gelecek olan hak talebi davalarını, bilhassa bilgi isteme, yapmama ve tazminat talebi davalarını, eğer bu yayıncının mal varlığının olmamasından dolayı açıkça ümitsiz değil ise, açmak yetkisine sahiptir ve kendisinden beklenir.

  • 11.4

   Eğer yayıncı reklamverenin partner programına katılmış ise ve bu yayıncı geçmiş 12 ay içerisinde veya – eğer program kısa bir süre için çalıştırılmış ise veya yayıncı sadece kısa bir zaman diliminde partner programına katılmış ise – geçmiş zamanın tamamında yayıncıya yapılan net ödemeye göre yayıncının partner programının içerisinde en yüksek ciroyu yapan ilk 20 yayıncının arasında ise, reklamveren, sözleşmenin yürürlükte olduğu sürenin tamamı esnasında ve aynı şekilde bu sözleşmenin sona ermesinden sonraki iki yıllık zaman dilimi içerisinde, doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden dolaylı olarak, yayıncılarla, amacı websayfasının müracaatı esnasında reklamverenin desteklenmesi için hizmet vermek ve orada yayıncı vasıtası ile satıcılar tarafından sunulan mallar ve hizmetler olan bir sözleşmeye dayalı ilişki kurmamayı, taahhüt eder. Bu, reklamverenin kanıtlanabilir bir şekilde reklamverenin adtriplex platformuna müracaatından önce sözleşmeler yaptığı yayıncılar için geçerli değildir. Reklamveren, adtriplex'e karşı olan bu yükümlülüğe her aykırı hareket edilmesi durumunda adtriplex'in gönlünce takdir ettiği, ilgili mahkeme tarafından gözden geçirilen miktarda sözleşme cezası ödemeyi taahhüt eder.

 • Madde 12) Sorumluluk sınırlandırmaları ve tazminat

  • 12.1

   Ayıplar ve arızalar derhal ve bu konuda bilgi sahibi olunmasından itibaren en geç iki hafta içerisinde yazılı olarak veya E-mail ile adtriplex'e bildirilmesi gerekir.

  • 12.2

   Sözleşmenin amacını tehlikeye düşürecek bir şekilde esaslı bir sözleşme yükümlülüğünün kusurlu bir şekilde ihlal edilmesi durumunda adtriplex sorumlu olur. Bunun dışında adtriplex sadece kasıt veya ağır ihmal ile yükümlü olması durumunda sorumlu olur.

  • 12.3

   Önemli bir sözleşme yükümlülüğünün hafif kusur sebebiyle ihlal edilmesi durumunda sorumluluk tipik olarak ön görülebilen zararla sınırlıdır. Böyle bir durumda adtriplex'in sorumluluğu zarar başına maksimum 5.000,00 Türk Lirası miktarı ile sınırlıdır.

  • 12.4

   adtriplex ticaretle uğraşan iş adamlarına karşı, yönetici ve yasal temsilci olmayan basit ifa yardımcılarının, eğer bunlar sözleşmenin amacını tehlikeye düşürecek bir şekilde önemli olmayan bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal etmişlerse, ağır kusurları için sorumlu değildir.

  • 12.5

   adtriplex'in 12.2. ve 12.3. maddeye göre sorumluluğun olmaması veya sınırlı olması hususları, adtriplex'in temsilcileri, yönetici personeli ve yönetici ve yasal temsilci olmayan basit ifa yardımcıları, için de geçerlidir.

 • Madde 13) Değişiklik yapma hakkının saklı olması

  • 13.1

   Eğer adtriplex genel işlem koşullarını değiştirmek, isterse adtriplex yaptığı değişiklikleri reklamverene bildirir. Eğer reklamveren usulen ve süreye uygun olarak buna itiraz etmez ise, değiştirilmiş olan genel işlem koşulları bildirimin gerçekleşmesinden itibaren 2 takvim haftası içerisinde yeni bir takvim haftasının başında yürürlüğe girer.Eğer itiraz yazılı olarak yapılırsa ve bildirimin alınmasından itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak adtriplex'e ulaşırsa, bu itiraz şekle ve süreye uygun olur. adtriplex reklamverenin itiraz etmesinin mümkün olduğu hususuna, bunun şeklinin, süresinin ve süreye ve şekle uygun olmadan yapılan bir itirazın hukuki sonuçlarına dikkatini çeker.

  • 13.2

   Bütün affiliate programlarında ödeme, yayıncının ödeme payı ile ilgili olarak değişiklik hakkının saklı olmasına tabidir. Bütün affiliate programlarında reklamveren adtriplex için kendi takdirine göre bu ödeme payını yayıncıya karşı geçerli olmak üzere değiştirebilir. Değişiklik, değiştirilen ödemenin ilgili affiliate programının platformunda bildirilmesi ile yapılır. Değişiklik, platformda ilan edilmesinden sonraki gün saat 0:00’da geçerli olur. Değişiklik, program için yayıncıya asgari bir ödeme yapılması konusunda anlaşmaya varılmış olarak geçerli değildir.

 • Madde 14) Yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk

  • 14.1

   Bu sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıklar için senet ve çek davaları dâhil olmak üzere, İstanbul mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Ayrıca tarafların her birisi, diğerini başka genel mahkeme yerlerinde dava etmek yetkisine sahiptir.

  • 14.2

   Türk Hukuku geçerlidir.

  • 14.3

   Eğer bir ya da birden fazla hüküm geçersiz olursa, burada kalan hükümlerin geçerliliğine zarar gelmez. Geçersiz olan hükümlerin yerine, tarafların isteklerine en yakın olan uygun bir düzenleme konulur.

 • Madde 15) Tebligat Adresleri

  Reklamverenin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adresi, aynı zamanda geçerli resmi tebligat adresidir. Reklamveren, adres değişikliklerini en geç 7 iş günü içinde adtriplex sisteminde güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde, sistemde kayıtlı olan adrese yapılan tebligat gerçerli sayılacaktır.

Yayıncılar için Genel İşlem Koşulları


 • Giriş

  adtriplex, kayıtlı üyelerin (Metinde bundan sonra „yayıncı“ olarak geçecektir) adtriplex müşterilerinin (Metinde bundan sonra „reklamveren“ olarak geçecektir) affiliate programlarına katılmalarını sağlayan, adtriplex.com domaini (alan adı) altında bir platform (Metinde bundan sonra „platform“ olarak geçecektir) hizmete sunmaktadır. Affiliate programlarının konusu, reklamverenlerin desteklenmesi amacıyla malların ve hizmetlerin kar esasına dayanarak online satışı esnasında medya hizmetlerinin yerine getirilmesidir. Yayıncılar için platforma kayıt olma ve ondan yararlanma ücretsizdir. Yayıncıların adtriplex’e katılmaları bu genel işlem koşullarındaki esaslara göre yapılır. Bu genel işlem koşulları aynı zamanda yayıncının reklamverene karşı muhtemel yükümlülüklerini düzenler.

 • Madde 1) Geçerlilik alanı

  • 1.1

   adtriplex ve yayıncı arasındaki teslimatlar, ifalar (edimler), teklifler ve sözleşmeler sadece aşağıdaki genel işlem koşullarındaki esaslara göre yapılır. Adtriplex ve yayıncı arasında geçerlilikleri açıkça kararlaştırılmış olanlar hariç olmak üzere, yayıncının, bu genel işlem koşullarına aykırı düşen genel işlem koşulları ve mutabakatları geçersizdir. Yayıncının kendi genel işlem koşullarına atıfta bulunarak teyid edeceği bu genel işlem şartlarına aykırı düşen düzenlemeleri kabul edilmez.

  • 1.2

   adtriplex ve yayıncı arasında aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, ek sözleşmelerin, sözleşmede yapılan değişikliklerin veya sözleşmeye yapılan eklemelerin geçerli olması, bunların yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

  • 1.3

   adriplex’in personeli, sözlü olarak ek sözleşme yapmak veya sözlü olarak taahhütte bulunmak yetkisine sahip değildir. Bu şekilde yapılacak sözleşmeler yok hükmündedir.

 • Madde 2) Tanımlar

  Bu genel işlem koşullarında ve yayıncının adriplex ile yapılan bütün sözleşmelerinde aşağıdaki kelimeler karşılarındaki anlama gelmektedir:

  • 2.1

   Hesap (Account): Yayıncının – yayıncının websayfasının (ana-) domain (alan adı) ve içeriği geçerli olan kategori bilgileri dâhil olmak üzere – kendisine ait olup eksiksiz ve içeriği geçerli olan kayıt bilgilerine göre kayıt işlemi sonucunda adtriplex platformuna erişilen yasal giriştir.

  • 2.2

   Geçerli tıklama (Click): Eğer kullanıcı kendi isteği ile ve bilinçli olarak, yayıncının web sitesinde reklamveren tarafından adtriplexaffiliate programı için oluşturulan bağlantı linkine tıklarsa ve bu şekilde reklamverenin bağlantılı websayfası açılırsa, bu durumda geçerli bir tıklama gerçekleşir. Aynı kullanıcının tekrar eden veya kısa süre içerisinde birbirinin peşi sıra – farklı hiperlinklere de (oluşturulan bağlantı)olmak üzere- yaptığı tıklamalar geçersizdir. Adtriplex’in öncesinden göstereceği rızası olmaksızın, örneğin; bir SMS mesajı gönderme, bir şans oyununa katılma veya tıklamanın bir Paid-Mail Sistemi içerisinde kullanılması gibi, herhangi bir zorlayıcı aksiyonla bağlantılı tıklamalar yasaktır. Böyle bir rızanın olmaması durumunda bu yolla elde edilen tıklamalar geçerli sayılmaz. Geçerli tıklamalar adtriplexin transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınarak kayıt edilir, doğrulanır ve adtriplex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

  • 2.3

   Geçerli yönlendirme (Lead): Eğer bir kullanıcı, bir tıklama yaparsa ve bunun peşinden reklamverenin websayfasında tanımlanmış belli bir aksiyonu (nitelikli aksiyon) gerçekleştirirse, bir yönlendirme geçerlidir. Geçerli olan yönlendirmeler, geçerli tıklamalarda olduğu gibi soruşturulur veya tespit edilir. Gerçekleştirilen nitelikli aksiyon, adtriplexin transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınıp, kayıt edilip, doğrulanıp adtriplex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

  • 2.4

   Geçerli satış (Sale): Eğer bir kullanıcı, kendi isteği ile ve bilinçli olarak geçerli bir tıklama yaparsa ve onu müteakip reklamverenin websayfasında ücret karşılığında olan bir mal edinirse veya bir hizmetten yararlanırsa, bu bir geçerli satış olur. Geçerli olan satışlar, geçerli olan tıklamalarda olduğu gibi soruşturulur ve tespit edilir. Kullanıcının ücret karşılığında olan bir mal veya bir hizmet alması ile ilgili işlem, adtriplexin transaksiyon (ticari işlem) sistemi tabanında tutanak altına alınıp, kayıt edilip, doğrulanır ve adtriplex tarafından kendi takdirine göre belirlenir.

  • 2.5

   Oluşturulan bağlantı (Hyperlink): Hyperlink, platform üzerinden yayıncının yararlanması için verilen, yayıncının kendi web sayfasında içerik ve dış görünüş olarak tanıtımını yaptığı, yayıncı tarafından sadece bu değiştirilemez şekilde kullanılan ve reklamverenin web sayfasına yapılan bir yönlendirmedir.

  • 2.6

   Tıklama başına ödeme (Pay-Per-Click) affiliate programı: Yayıncının web sayfasında bir hyperlink uygulaması (bağlantı oluşturulması) vasıtası ile reklamverenin web sayfasına ziyaretçilerin yönlendirilmesi nedeniyle adtriplexe ve onun arkasından yayıncıya bir ücret talep etme hakkı doğar.

  • 2.7

   Yönlendirme başına ödeme (Pay-Per-Lead) affiliate programı: Yayıncının web sayfasında bir hyperlink uygulaması (bağlantı oluşturulması) vasıtası ile, yayıncının web sayfasından reklamverenin web sayfasına ziyaretçilerin yönlendirilmesi ve bir hedef üye aracılığı (reklamverenin web sayfasında belli nitelikte bir aksiyonun kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi) nedeniyle adtriplex’e ve onun arkasından yayıncıya, bir ücret ödemesi talep etme hakkı doğar.

  • 2.8

   Satış başına ödeme (geçerli olan her yüzde hesabıyla ve/veya sabit ödeme, Pay-Per-Sale) affiliate programı: Yayıncının websayfasında bir hyperlink uygulaması (bağlantı oluşturulması) vasıtası ile, yayıncının websayfasından reklamverenin websayfasına ziyaretçilerin yönlendirilmesi ve reklamverenin mallarının veya hizmetlerinin satışı için aracılık nedeniyle adtriplex‘e ve onun arkasından yayıncıya bir ücret ödemesi talep etme hakkı doğar.

  • 2.9

   Kullanıcı (User): Yayıncının ve reklamverenin websayfasına kendi isteği ile ve bilinçli olarak, yani zorlama veya hile olmaksızın, bunun için yayıncı veya üçüncü kişi tarafından – bizzat adtriplex‘in bir bonus sistemi çerçevesinde olanların dışında – bir ödeme almaksızın giren her gerçek kişidir.

  • 2.10

   Websayfası (yayıncının): Yayıncının, yayıncı tarafından hesabın (account) içinde beyan edilmiş ve bildirilmiş, (ana) domain altındaki, reklamveren tarafından incelenmiş olan içerikli internet sunumudur veya eğer hesabın içerisindeki bu ana domain’e eklenmiş olup içerik olarak benzer iseler, başka bir websayfası ismi (domain) veya bir alt sayfadır.

  • 2.11

   Websayfası (reklamverenin): Reklamverenin, içinde malların ve/veya hizmetlerin online satışının veya reklamının yapıldığı ve kullanılacak olan hyperlinkle (oluşturulan bağlantı) yayıncı tarafından affiliate programlarındaki düzenlemeler gereğince kendisine yönlendirme yapılan, eksiksiz olarak verilen URL (adres) altındaki internet sunumudur.

 • Madde 3) adtriplex platformuna müracaat

  • 3.1

   Yayıncı, bir hesap almak için kendini kayıt etmekle mevcut katılım şartlarını kabul etmiştir.

  • 3.2

   Yayıncı, adtriplex'e ve aynı şekilde reklamverene karşı verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumludur. Yayıncı, kayıt bilgilerini ve kendi hesabı ile ilgili bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. Yayıncı, kayıt sırasında değişik hesaplar için farklı kişisel bilgiler bildirmek hakkına sahip değildir.

  • 3.3

   Yayıncının kabul edilmiş olan dilin dışlındaki dilde olan diğer siteleri katılıma kapalıdır, buna rağmen yapılmış olan kayıtlar adtriplex tarafından herhangi bir özel bildirim olmaksızın silinir. Bundan dolayı adtriplex’e karşı hiçbir tazminat ve hak talebinde bulunulamaz.

  • 3.4

   Bir hesap almak için yapılan kayıt ve bunun adtriplex tarafından onaylanması ve e-posta yolu ile giriş bilgilerinin gönderilmesi, adtriplex ve yayıncı arasında sözleşme yapılmış olduğu anlamına gelmez. Yayıncı bir hesap almakla, ilk önce sadece bir reklamverenin adtriplex’teki affiliate programına kayıt etme olanağı elde eder.

 • Madde 4) Sunma ve sözleşme yapılması

  • 4.1

   adtriplex ve yayıncı arasında, malların ve hizmetlerin kar esasına dayanarak online satışı esnasında reklamverenin desteklenmesi için, hizmetlerin yerine getirilmesi hakkında her defasında bu genel işlem koşullarının ve ilgili affiliate programı şartlarının geçerli olması kaydı ile özel sözleşmeler yapılır.

  • 4.2

   Yayıncı, kendi hesabının altındaki platform üzerinden bir affiliate programına katılım teklifini, kendi sitesinin uygun müracaatı vasıtası ile adtriplex’e iletir. Yayıncının teklifi, affiliate programının şartlarından sapan, şartlar ve çekinceler içeremez. Yayıncı, adtriplex‘e müracaatını yapmasından itibaren 4 haftalık bir süre boyunca teklifine sadık kalır. adtriplex bu süre içerisinde teklifi kabul edip etmemekte serbest olup, kabul ettiğini bildirmediği takdirde müracaat reddedilmiş sayılır.

  • 4.3

   Teklifin kabul edilmesi, reklamveren tarafından adtriplex için geçerli olmak üzere beyan edilir. Teklifin kabul edilmesi adtriplex adına müracaatın belli affiliate programı için ve sadece platformda belirtilen koşullarla kabul edilmesi şeklinde beyan edilir. adtriplex, bizzat veya reklamveren vasıtası ile yayıncının affiliate programı için yaptığı başvurunun reddedildiğini, herhangi bir sebep belirtmeksizin beyan etmek yetkisine sahiptir. Bu nedenle yayıncı tarafından adtriplex’e karşı bir talepte bulunma hakkı doğmaz.

  • 4.4

   Yayıncı, teklifin kabul edilmesi vasıtası ile, ilgili reklamverenin bu genel işlem koşulları çerçevesinde ve ilgili affiliate koşulları altında desteklenmesi için edimde bulunma konusunda hakka sahip olur, ancak yükümlü olmaz. adtriplex, yayıncıya karşı sözleşmenin yerine getirilmesini talep etme hakkına sahip değildir. Ancak eğer yayıncı edimde bulunursa, bu edimlerin sözleşme gereğince yapılması gerekir ve bunlar gerekli şekilde ödenir.

 • Madde 5) Edimin belirlenmesi hakkı / edimin yerine getirilmesi

  • 5.1

   adtriplex, platformu sürekli geliştirmek ve teknik gelişmeye uyumlu hale getirmek yetkisine sahiptir.

  • 5.2

   adtriplex, edimin yerine getirilmesini veya bunun bazı bölümlerini, bağımsız olarak yerine getirmeleri için, hizmet veren üçüncü kişiye veya ifa yardımcısına devretmek yetkisine de sahiptir.

 • Madde 6) Ödeme

  • 6.1

   adtriplex, adtriplex yayıncısının Pay-Per View (gösterim başına ödeme) affiliate programlarına, Pay-Per-Klick (tıklama başına ödeme) affiliate programlarına, Pay-Per-Lead (yönlendirme başına ödeme) affiliate programlarına, Pay-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programlarına veya belirtilen bu programların birden fazlasından meydana gelen bir kombinasyona katılmasını mümkün kılar. Yayıncı için ödeme talep etme hakkı ancak, ilgili affiliate programı şartlarına ve bu iş koşullarına göre geçerli gösterimler, geçerli tıklamalar, geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar meydana gelmesi durumunda doğar.

  • 6.2

   Pay-Per-Klick (tıklama başına ödeme) affiliate programlarında, yayıncıya her geçerli tıklama karşılığında sabit bir miktar alacak olarak yazılır. adtriplex, her geçerli tıklama için yayıncının hesabına geçirilecek olan ücreti, platformda affiliate programının anlatımında yayınlar.

  • 6.3

   Hyperlink (oluşturulan bağlantı) yolu ile yaratılmamış ve/veya reklamverenin websayfasına yönlendirmeyen tıklamalar için ücret ödenmez. Teknik düzenekler vasıtası ile (örneğin tıklama üreteçleri) otomatik olarak üretilmiş olan ve aynı şekilde zorlama veya hile ve benzeri şekillerde ile meydana getirilen tıklamalar da aynı şekilde ücretlendirilmez.

  • 6.4

   Bütün geçerli tıklamalar değerlendirme sonucunda yayıncının adtriplex nezdindeki hesabına geçirilir. Yayıncının hesabındaki alacak kayıtları, kaydedilen tıklamaların hepsinin eksiksiz olarak kaydedilmiş geçerli tıklamalar olduğunun kabul edildiğini göstermez.

  • 6.5

   Pay-Per-Lead (yönlendirme başına ödeme) affiliate programlarının, Pay-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programlarının veya bu bahsedilen program türlerinden meydana gelmiş bir kombinasyonun ödenmesinde, önce 6,2’den 6.3.’e kadar olan açıklamalar geçerlidir. Bütün yönlendirmeler veya satışlar ilgili affiliate programının şartlarının yerine getirilmesinden sonra alacak olarak kaydedilir. Yayıncının hesabına alacak kaydedilmesi, ve hatta yayıncıya ödenmiş olması dahi affiliate programının bütün şartlarının yerine getirildiğinin veya kaydedilmiş yönlendirmelerin veya satışların geçerli yönlendirmeler veya geçerli satışlar olduğunun kabul edildiğini göstermez. Pay-Per-Sale (satış başına ödeme) affiliate programlarında bunlar malların veya hizmetin (yan edimler ve Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere) net satış değeri üzerinden hesaplanır.

 • Madde 7) Ödeme

  • 7.1

   adtriplex, yayıncı için bütün affiliate programlarından dolayı 6. Madde gereğince meydana gelen alacak kayıtları ve bir yayıncının bütün hesapları (accounts) ile ilgili olarak aylık bir hesaplaşma hesabı oluşturur. Yayıncı her ayın başında yayıncının hesabında o zamana kadar meydana gelmiş olan alacak kayıtları gereğince, önceki ayın muhtemel ödemesi hakkında, bilgilendirilir. adtriplex ödemeyi, eğer hesaplaşması yapılacak olan rapor ayının ödemesi net 50,00 Türk Lirası miktarında ise, en geç, hesaplaşması yapılan ayı takip eden ayın 15’inde yayıncıya öder. Eğer bu miktar net 50,00 Türk Liradan az ise, adtriplex yayıncının ödemesini, yayıncının hesabındaki bütün ödemelerin toplam net 50,00 Türk Lira miktarına ulaştığı ayın içinde öder. Adtriplex her ödeme için vergi mevzuatının gereklerine uygun alacak kaydı düzenler. Yayıncının yayıncı hesabındaki alacak kaydına faiz uygulanmaz.

  • 7.2

   Alacak kaydının ödemesi adtriplex tarafından gerekirse, yayıncının hesabındaki alacak kayıtlarının, affiliate programının şartlarına veya bu iş koşullarına göre geçerli görsellere, geçerli tıklamalara, geçerli yönlendirmelere ve geçerli satışlara dayanıp dayanmadığı konusunda nihai inceleme olmaksızın yapılır. Eğer bir tıklamanın, yönlendirmenin veya satışın üretilmesi, bir manipulasyona veya hileye dayanıyor ise, veya başka sebeplerden dolayı yapılan bir inceleme sonrasında bu genel işlem koşullarına göre bir geçerli tıklama, geçerli yönlendirme veya geçerli satış tespit edilemezse, bu durumda adtriplex yayıncının hesabını, ödemeden sonraki 12 haftalık bir süre içerisinde ödemenin geri alınması için borçlandırmak veya ödenmiş olan miktarın iadesini talep etmek hakkına sahiptir. adtriplex’in bu süre sonrasında da, eğer adtriplex tarafından yayıncıya yapılan ödemenin, ödeme elde etme hakkını doğuran geçerli bir tıklama, yönlendirme veya satış sebebine dayanmadığını ispat ederse, bir ödemeyi geri isteme hakkı mahfuzdur.

  • 7.3

   Alacak kaydının ödenmesi, bütün yayıncılar için ilk önce reklamverenin ilgili affiliate programı için adtriplex’in nezdinde bulunan teminat mevduatından yapılır. adtriplex, reklamverenleri, önceki ayda ödenmiş olan ve/veya ön görülecek olan miktarda bir teminatın, yayıncılar için ortaya çıkan ödemeyi yeterli derecede karşılamak üzere, bulunması için ihtimam gösterme konusunda yükümlü kılar. Eğer reklamverenin teminat mevduatı, 7.1. madde altındaki ödemeyi yapmak için yetmez ise, adtriplex ilgili affiliate programı için olan ödemeyi bütün yayıncılara orantılı olarak paylaştırır. Eğer reklamveren adtriplex’in talep etmesinden sonra dahi, 2 haftalık bir süre içerisinde meydana gelen ödeme taleplerinin karşılanması için ihtimam göstermez ise, yayıncı reklamverenin kendisi için ödeme yapmasını talep etme yetkisine sahiptir ve bunu adtriplex’in talep etmesinden önce yapmakla yükümlüdür. adtriplex bu durumda, reklamverenden talep ettiği hakların yayıncının talep ettiği ödeme miktarını, talep üzerine ona temlik eder. Reklamveren mal varlığının olmamasından dolayı açıkça ödeme yapılması ümitsiz ise, yayıncı reklamverenden hak talep etmekle yükümlü olmaz. Adtriplex’in reklamverenlerden tahsilat yapamaması durumunda, ilgili reklamverenin medya hizmetlerini yerine getirmiş olan yayıncılara bununla ilgili ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.

 • Madde 8) Yayıncının adtriplex'e ve reklamverene karşı yükümlülükleri

  • 8.1

   Yayıncı, teknik olanakları çerçevesinde kendi websayfasının şeklinin ve sunumunun arama motorlarındaki bütün kayıtlar, dizinler veya üçüncü kişilerin link listeleri dâhil, sadece kullanıcıdan dolayı meydana gelen geçerli tıklamalarının, geçerli yönlendirmelerinin veya geçerli satışlarının reklamverenin websayfasında üretilebileceği şekilde olmasını sağlayacaktır.

  • 8.2

   adtriplex, reklamverenin websayfasındaki ilgili sayfanın web adresinin resmi isminin (URL) yanında, bir affiliate programına katılmak için gerekli olan bağlantıları, yayıncıların kullanımına hazır hale getirir. Yayıncı, reklamveren tarafından adtriplex için tahsis edilen HTML kodunu veya web sitesinin içine yerleştirilecek olan reklam panolarını değiştiremez. Reklam malzemeleri sadece yayıncının websayfasına konulabilir. Bu reklam araçlarının sadece bir affiliate programına katılma ile ilişkili olarak kullanılmasına müsaade edilir. Bilgilerin ve reklam araçlarının üçüncü kişilere verilmesi yasaktır.

  • 8.3

   Adtriplex’in veya bir üçüncü şahsın isimlerinin, tescilli etiketlerinin, korunan markalarının ve markalarının, ticaret ünvanının, logolarının veya adtriplex’in veya – özellikle reklamvereninkiler olmak üzere – üçüncü kişilerin logolarının kullanılması, eğer hak sahibinin yayıncıya rızası varsa, mümkündür. Yayıncı, websayfasını, üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ve aynı şekilde geçerli olan mevzuata ve özellikle verilerin korunmasına aykırı olmayacak şekilde yapmayı taahhüt eder.

  • 8.4

   Yayıncının, adtriplex'in veya affiliate programlarının reklamının üzerinde bulunduğu e-postaları göndermesine, sadece yasal standartlara ve güncel yasal hükümlere uyulması kaydı ile müsaade edilir.

  • 8.5

   Yayıncı, ticari satış sunumunu bir satıcı etiketi ile donatmakla yükümlüdür. Yayıncı, websayfasını tüketici koruma mevzuatı ile ilgili yasal hükümlere uygun olarak şekillendirmekle yükümlüdür. Yayıncının websayfasında ve/veya adtriplex'in affiliate programlarına katılım ile ilişkili olan websayfalarında şiddet gösteren, cinsel olarak açık veya pornografik içerikler olan veya ırk, cinsiyet, din, milliyet, engelli olma, cinsel eğilimler veya yaşlılık ile ilgili olarak dışlayıcı, ayrımcı muamele gözeten ifadeler veya görüntüler yasaktır. Websayfasının şekli adtriplex'in veya reklamverenin mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedeleyecek şekilde olamaz.

  • 8.6

   Yukarıdaki düzenlemeler, yayıncının link vasıtası ile üçüncü satıcıların sayfalarına atıfta bulunması durumunda da geçerlidir.

  • 8.7

   Yayıncı, reklamverenin websayfasına olan bağlantıyı, kendi websayfasının istediği her yerine istendiği kadar sayıda koydurtabilir. Ancak bununla birlikte, eğer bağlantı yeri adtriplex’in veya reklamverenin mallarının ve hizmetinin itibarını veya değerini, markasını veya ticari işletmesini zedeleyecek şekilde ise, adriplex yayıncıdan bağlantı yerinin değişikliğini talep edebilir.

  • 8.8

   Yayıncı, burada 8. maddede kararlaştırılmış olan yükümlülükleri, ilgili reklamverenin menfaatleri için de geçerli olmak üzere üstlenir.

  • 8.9

   Türkiye'de kayıtlı bir yayıncı eğer tacir veya şirket değilse, adtriplex, %10 stopaj kesintisini yapmaya yetkilidir.

 • Madde 9) Account (hesap) ve sözleşmenin süresi

  • 9.1

   adtriplex platformu için yayıncının hesabı süresiz olarak verilir.

  • 9.2

   Malların ve hizmetlerin performans bazlı online satışında ilgili reklamverenin desteklenmesi için verilen hizmetlerin yerine getirilmesi hakkındaki sözleşme, adtriplex ve yayıncı arasında içinde sözleşmenin yapıldığı takvim haftası süresini, fakat bununla birlikte en çok affiliate programı süresini kapsayacak kadar yapılır. Eğer feshin geldiği günden sonraki bir günlük süre içerisinde olağan olarak fesih edilmez ise, en çok affiliate programını kapsayacak kadar olmak üzere bir sonraki takvim haftasını kapsayacak kadar süre uzar.

  • 9.3

   Bu hükümlere göre fesih yasaya uygun olan metin formunda yazılı olarak beyan edilir. adtriplex ayrıca feshi başka şekilde de beyan etmek hakkına sahiptir.

 • Madde 10) Hesaba girişin engellenmesi ve fesih

  • 10.1

   Eğer yayıncı 12 aylık zaman diliminde herhangi bir affiliate programına katılmaz ise veya ciro yapmaz ise, adtriplex, yayıncının hesabına girişi engellemek ve yayıncıya bununla ilgili bildirimde bulunmak yetkisine sahiptir.

  • 10.2

   Yayıncının 12 aylık bir zaman dilimi içerisinde 7. Madde gereğince yayıncı alacağı talep etme hakkını elde edememesi durumunda, adtriplex yayıncının bir affiliate programına katılması hakkındaki bütün sözleşmeleri, her zaman olağan olarak her bir takvim haftasının geçmesinden sonra bir günlük olağan fesih ihbar süresine uyarak fesih etmek ve yayıncının hesabını devre dışı bırakmak yetkisine sahiptir.

  • 10.3

   Yayıncının ve adtriplex'in olağanüstü fesih etme hakkı saklıdır. adtriplex, yayıncının özellikle bu koşulların 8. maddesi gereğince olan yükümlülüklere olmak üzere, bu genel işlem koşullarına ciddi bir oranda ve sürekli bir şekilde aykırı hareket etmesi durumunda, yayıncının affiliate programları çerçevesindeki edimleri hakkındaki bütün sözleşmeleri herhangi bir süreye uyulmaksızın derhal fesih etmek ve hesabı devre dışı bırakmak yetkisine sahiptir.

  • 10.4

   Bu hükümlere göre fesih yazılı olarak yapılır. adtriplex ayrıca feshi başka şekilde de beyan etmek hakkına sahiptir. Hesabın devre dışı bırakılmasının bildirilmesi, her zaman herhangi bir forma uyulmaksızın mümkündür.

 • Madde 11) Sözleşmenin sona erdirilmesi

  • 11.1

   Account’un (hesabın) devre dışı bırakılması durumunda, yayıncının muhtemelen bulunan alacağı hakkında bir hesap bordrosu verilir. 7.1. maddenin altında belirtilen yayıncının hesabındaki muhtemel alacak geçerliliğini yitirir.

  • 11.2

   Yayıncı, feshin gerçekleşmesinden sonra ilgili affiliate programının oluşturulan bütün bağlantılarını bütün websayfalarından kaldırmakla yükümlüdür. Yayıncı oluşturulan ilgili bağlantıyı websayfalarından kaldırmamış olsa dahi, feshin geçerli olmasından itibaren hiçbir şekilde ödeme yapılmaz.

  • 11.3

   Hesabı 9. madde veya 10. Madde gereğince devre dışı bırakılmış olan bir yayıncı, yeniden bir adtriplex platformuna müracaat etme hakkına sahip değildir. Bu hükmün ihlal edilmesi yayıncıyı adtriplex’e tazminat ödemeye yükümlü kılar.

 • Madde 12) Sözleşmenin sona erdirilmesi

  • 12.1

   adtriplex, sadece adtriplex’in, yani onun temsilcilerinin, yönetici personelinin veya ifa yardımcılarının kasıt veya ağır ihmal ile yükümlü olması durumunda sorumlu olur. Temerrüt halindeki sorumluluk istisnadır.

  • 12.2

   Sorumluluğun olmaması hususu aynı zamanda adtriplex'in temsilcileri, yönetici personeli ve ifa yardımcıları için de geçerlidir.

 • Madde 13) Verilerin korunması

  • 13.1

   Yayıncının kişisel bilgileri, adtriplex tarafından sadece sözleşme ilişkisinin kurulması, içeriksel olarak şekillendirilmesi veya değiştirilmesi amacı ile elektronik olarak kaydedilir. Bu bilgiler sadece sözleşmenin yerine getirilmesi amacı için gerektiğinde başkasına iletilir. Yayıncı, reklamverenin işbirliği çerçevesinde gerekli durumlarda onunla e-posta veya telefon yolu ile doğrudan irtibat kurabileceği konusunda bilgi sahibidir.

  • 13.2

   Yayıncının kişisel bilgileri, adtriplex tarafından bilgilerin korunması hakkındaki koşullara gereğince işlem görür.

  • 13.3

   Bunun yanında edimlerden yararlanılması hakkındaki kişisel bilgiler, kullanıcının hizmetlerden yararlanmasını mümkün kılmak için (yararlanılacak veriler) veya yerine getirilmiş olan edimlerin hesabının görülmesi için (hesap görme verileri) alınır, işleme tabi tutulur veya kullanılır.

 • Madde 14) Değişiklik yapma ihtirazi kaydı

  • 14.1

   Eğer adtriplex genel işlem şartları ve koşulları değiştirmek istediğinde, adtriplex yaptığı değişiklikleri yayıncıya bildirir. Eğer yayıncı usulune uygun şekilde ve süreye uygun olarak buna itiraz etmez ise, değiştirilmiş olan genel işlem koşulları bildirimin gerçekleşmesinden itibaren 2 takvim haftası içerisinde yeni bir takvim haftasının başında yürürlüğe girer. Eğer itiraz yazılı olarak yapılırsa ve bildirimin alınmasından itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak adtriplex’e ulaşırsa, müşterinin bu itirazı şekle ve süreye uygun olur. adtriplex yayıncının itiraz etmesinin mümkün olduğu hususuna, bunun şeklinin, süresinin ve süreye ve şekle uygun olmadan yapılan bir itirazın hukuki sonuçlarına dikkatini çeker.

  • 14.2

   Bütün affiliate programlarında ödeme, değişiklik hakkının saklı olmasına tabidir. Bütün affiliate programlarında reklamveren adtriplex için kendi takdirine göre ödemeyi değiştirebilir. Değişiklik, değiştirilen ödemenin ilgili affiliate programının platformunda bildirilmesi ile yapılır. Değişiklik, platformda ilan edilmesinden sonraki gün saat 0,00’da geçerli olur.

 • Madde 15) Yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk

  • 15.1

   Bu sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıklar için, senet ve çek davaları dâhil olmak üzere, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Ayrıca tarafların her birisi, diğerini başka genel mahkeme yerlerinde dava etmek yetkisine sahiptir.

  • 15.2

   Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG) hariç olmak kaydı ile Türk Hukuku geçerlidir.

  • 15.3

   Eğer bir ya da birden fazla hüküm geçersiz olursa, burada kalan hükümlerin geçerliliğine zarar gelmez. Geçersiz olan hükümlerin yerine, tarafların isteklerine en yakın olan uygun bir düzenleme konulur.

 • Madde 16) Yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk

  Yayıncının kayıt sırasında bildirmiş olduğu adresi, aynı zamanda geçerli resmi tebligat adresidir. Yayıncı, adres değişikliklerini en geç 7 iş günü içinde adtriplex sisteminde güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde, sistemde kayıtlı olan adrese yapılan tebligat gerçerli sayılacaktır.